Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aarts
< Nuijten (y) < Nuiten
Nuijen (y)
Nuijts (y)
Nolten

verklaring:
Patroniem verbogen met -en uit de voornaam Nuit < Nout < Arnout/Arnold: aran-wald 'als een arend heersend'.
Nuijten is in Nederland (i.h.b. in Noord-Brabant !) de meest voorkomende variant van de familienamen die uit het tweede lid van de tweestammige naam Arnold zijn voortgekomen. Door klankvariatie zijn daarnaast vormen ontstaan als Nolten/Nollen, Noy/Nooyen, Nout/Nouwen(s)/Naus, Neuen/Neus, Neijts/Neijens, Naaijen/Naaijkens.
WFB: "De l in Arn(w)old werd gepalatalizeerd, vandaar Noid- (vgl. de middelnederlandse dichter Noidekin van het Esopet). Door palatalizering en ontronding verschoof oi verder tot ui en ei (vgl. Boudens, Boydens, Buyens, Beyens). De intervokalische d werd gesynkopeerd en maakte plaats voor een glijder w (bv. Nouwens) of j (bv. Neujens)."
Bij het lemma Aarts worden alle varianten van het patroniem 'Arnoldszoon' opgesomd.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Nuijten', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en ij-y