Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nuijten (y)
< Nuijen (y) < Nuijens (y)
Nuij (y)
Noijen (y)

kenmerken:
patroniem
oude spelling dialect vormverandering

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

en ij-y