Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Notermans < Nuijtermans (y)
Nooter
Notterman

verklaring:
Deze naam wordt wel beschouwd als horend bij de (middeleeuwse) betekenis noter = bebouwer (van land), afleiding van het werkwoord noten, dat we met (de verleden tijd van) 'genieten' mogen associëren: degene die het vruchtgebruik geniet.
Daar de naam Noterman in Oost-Vlaanderen in de streek frequent is waar ook de naam Nokerman voorkomt, wordt ook wel gedacht aan een relatie tussen deze namen, waarbij de naam geanalyseerd zou kunnen worden als 'man bij de notenboom' of 'notenhandelaar'.


kenmerken:
beroepsnaam adresnaam

specifieke componenten:

man s