Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Meijnen (y)
< Meijn (y) < Mein
Meijns (y)
Meijne (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Cornelis Cornelisz Meyn, op de Koog, 1680. "De Noord-Hollander houdt er van zijn namen zoveel mogelijk af te korten; een neiging die reeds zeer oud is, blijkens de reeds meer aangehaalde Egmonder blafferd uit de 12de eeuw (Oorkb. I, nr, 108), waar ook genoemd wordt een 'Folcolf cognomento Foc', waarschijnlijk te Uitgeest. Wij vinden dan ook naast Meindert niet in gebruik Meine, maar Mein, naast Remmert Rem, (enz.)" [Boekenoogen-1897, I, p 115, 120].
• Meyndert Arendsz Meyn (Zaandam 1626-1705), koopman behorend tot de Vlaams-Waterlandse gemeente van Het Nieuwe Huys; zoon van Arend Meyndertsz Meyn (Westzaan 1596-1662); zoon van Meyndert Hendricksz Meyn, ovl. voor 1638 [Iongh de-1992, p 200; Wederdopers, menisten en doopsgezinden in Nederland, 1530-1980, onder red. van S. Groenveld, J.P. Jacobszoon, S.L. Verheus, Zutphen 1993, p 204].
• Cornelis Aerjensen Meijn, Huisduinen 1636 [Schoorl-1998, p 77].

afkortingen en bibliografische notaties: