Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Meeuwisse
< Meewisse < Meewezen
Meewissen

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

se