Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Meeuwsen
< Meeuwesen < Meeuwessen
Meeuwes

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jacobus Meeuwesen; vader van Adrianus Jacobi Meeuwesen, geb. Ulicoten 1714 ['Oude Ulicotense families', in: Tussen Bollekens en Bremer, wonen en werken in Ulicoten, Baarle-Hertog/Baarle-Nassau 1994 (= Jaarboek Heemkundekring 'Amalia van Solms' (1994)), p 180].
• Meus, Meeus, Meeùs, Meeurs, Me(e)ues, Mees, Meves, Mew(e)s, Meyus, Meyes, Meeuwe(n)s, Mee(u)wis, Meeuw(s), Meuwens, Meuwes(e), Meuwèse, Meuwis, Meuws, Meeuwig, M(i)ewis, Meuvis, Mevis(se), Mévisse, Mévihsen, Mevissen, Meevis, Me(e)rvis, (de) Meyvis(ch), van Meyvisch, -ij-, Mijvis, Mievis, Miévis, Mivis, Myvis, Mebis, Mebus, Meubis, Meubus, Meeuse(n), Meeussen, Mees(s)en(s), Meeuwesen, -ezen, Mee(u)wisse(n), Meus(s)en, Meuwissen, Meuwsen, Meves(s)en, Meven(sen), Mewissen, Me(e)vissen, Mévissen, de Mevius, de Meeus, de Meeüs, de Meeûs, Demeus, Demeûs, Meeuws(s)en(s), Sermeus:  Patr. Korte vorm Meus/Mewis/Mees < HN Bartholomeus. 1280 Meus Morin; 1326 Meus Cose; 1308 Meius Wavel; 1387 Roeger Meus, Ip. (BEELE); 1341 Hughe Meus sone, Saaftinge (DEBR. 1999); 1350 Mathiis Mees, Ktr.; 1398 Betelmees Blomme, Marke; 1366 Rugger Meusen soens, Ktr.; 1398 Beatrise Meewels, Bavikhove (DEBR. 1970); 1425 Bartholomeus gheheyten Jonghelincs zoen wilneer Jan Meeus Jonghelincs, Oisterwijk (MNT 282); 1428 Jacoppe Meeus Bartholomeus sone van Galder (VERB.); 1584 Sacharias Meyvisch, Aw. (AB).  [WFB2]
• Meeuse(n), Meeuwesen, Meeuwisse(n), Meeuwse(n), Meewse, Meuwese: Patr. Meus/Mewis is de korte vorm van de HN Bartholomeus. 1317 meester Pieter Meus sone, Hulst; 1341 Hughe Meus sone, Saaftinge; 1383 Willem Meeus soene, Vrankendijke (DEBR. 1999); 1425 Bartholomeus gheheyten Jonghelincs zoen wilneer Jan Meeus Jonghelincs, Oisterwijk (MNT 282); 1428 Jacoppe Meeus Bartholomeus sone van Galder (WF); 1451 Jacop Meeus, Oostburg (PARM.); 1475 Everaert Meeus; Aardenburg (VAN VOOREN 1970); 1651 Bartholomeus Jooss = Meeuws Jooss; 1651 Bartholomeus Meeuws, Kapelle (HARTHOORN).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: