Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Mazereeuw
< Mazurel < Mazure

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Guillebert Mazerel, Ieper 1545; Jaques Masureel, Axel 1557; Bartholomé Masurel, Rijssel 1607 [WFB].

afkortingen en bibliografische notaties: