Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Martin
< Martijn < Marteijn (y)
Martijnse
Marting

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Martijn sheren Martijns sone, Dordrecht 1284-85 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 16].
• Jan Martijn, s-Hertogenbosch 1575 = Juan Pedro Martinez [L.F.W. Adriaenssen, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back', in: dBL 38 (1989), p 113].
• [A.C.S. van Vuren, Stamreeks G.C.Y. Martijn, 's-Gravenhage 1997].
• Martin, Marteijn, Martijn: Patr. Mnl. Martin `Maarten', zie Maartens(e). Maar vooral de vorm Marteijn gaat terug op de Franse vorm Martin. 1496 Oele Martijnsz, Goes (HARTHOORN);1740 Abraham Maryteijn, Aardenburg (VS 1974, 563).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: