Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Smarius
< Marius < Maris

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Marius:  Patr. Lat. HN Marius.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: