Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Maat, van de / der
< Maatman < Mateman
Oude Maatman
Maats
Maathuis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [R. Boonstra, 'Over Apenhuizen en de Apenhuizer boerderijen', in: Verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen 14 (1994), nr 3, p 30].

afkortingen en bibliografische notaties: