Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Maat < Maat, van de / der
Janmaat
Maatman
Maatje
Veltmaat

verklaring:
1. Variant van Van der Maat, Ter Maat en Van der Made: woonplaatsaanduiding bij De Made of Maat (hooiland).
2. Bijnaam die een onderlinge verhouding tussen personen aangeeft: een maat, een makker of gezel (in een bedrijf); vergelijk Janmaat.


kenmerken:
adresnaam betrekking

specifieke componenten:

geen affix