Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Liese
Lijs
< Lies < Lis
Lies, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Lissens, Lisse(n), Liesen(s), Liesse(ns), Lies(e), Liess, Lys, Lijs(en), Lize(n), Lysen(s), Lisen(s), Lijssens, Lyssens:  Metr. 1. Van Alice, Rom. vorm van Germ. VN Adelheid: Adelis, Alis(a) (GN). 1369 Alisen Vleyscaerts huus = 1396 Aelidis Vleeschaerts, Ktr. (DEBR. 1970); 1306 Lisse de Castre = 1306 Aelid de Castres, Ip. (BEELE); 1245 Margareta filia Lisen, Izg. (DEBR. 1980); 1394 Henric Lissen, Meldert (C.BAERT). — 2. VN Elisabeth. 1459 Lisen Traes = 1460 Liisbeth Traes = Lijsen Traes, Aarts. (MAR.). Zie ook Leysen(s), aangezien ij/ei vaak verward werd.  [WFB2]
• Lies, Liesen:  Metr. Uit Alice of Elisabeth; zie Leijs 4, Leijsen.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: