Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Leijs (y)
Leij, van der (y)
< Leij (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Nicolaes Leij, musketier in een compagnie te Gouda 1627 [L.M. van der Hoeven, '"Monsterrolle van de compagnie van cappiteijn Heijndrick Cunderturff van der Gouda" (1627), in: GN 61 (2006), nr 3, p 150].
• Jan Pijtters Leij, geb. Veenwouden 1742; zoon van Pijtter Leij = Pijter Jans op de Leije, huw. Veenwouden 1742, vermoedelijk omstreeks 1711 in Oude Leije, tussen Finkum en Oude Bildtzijl (gem. Leeuwarderadeel), geboren = Pytter Jans van der Leij, 1746 [Douwe Leij, 'Leij, onze familie uit Veenwouden', in: De Sneuper 17 (2003), nr 4, p 162-171].
• In 1811 nam Meindert Gerrits, schipper, in Hardegarijp (Mairie Hardegarijp, fol. 19v) de familienaam Ley/Leij aan, mede voor de kinderen Evert (17 jr), Jan (15 jr), Sjoerdtje (12 jr), Fokje (10 jr), Gerrit (8 jr), Pyter (6 jr), Gerk (3jr) en Gerben (1 jr). Meindert Gerrits is getrouwd met Antje Jans Leij (1774-1834). Hij neemt dus de naam van zijn vrouw als familienaam over. De naam wordt geschreven als Leij. Antje Jans Leij (1774-1834) is een kleindochter van Pytter Jans Leij, afkomstig uit het dorp Oude Leije (ten noorden van Stiens); deze Pytter Jans Leij trouwde in 1742 in Veenwouden met Beitske Jurjens uit Veenwouden [H.R. van der Woude, Genealogie van der Woude/Veenwouden, Zuidlaren 2000; bron: Alle Friezen Naamsaanneming].
• Petrus Lyen (Lommel 1870-1944); zoon van Joannes Cornelis Ley (Lommel 1838-1905); achterkleinzoon van Adamus Ley, geb. Attendorn, ovl. aldaar 1774 [F.J. Alen & J. Kuyken, 'Kwartierstaat Lyen Anna-Maria', in: Te Lomelle op die Campine 26 (2000), nr 3, p 6].
• Lee, Ley:  E. PlN Lee: bos, laar. 1296 Simon atte Lee, Sussex (REANEY).  [WFB2]
• Ley:  1. Zie (de) Ley(e). — 2. Zie Leys 2. — 3. Zie Lee.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.xs4all.nl/~csigmond/