Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Leenders
< Leenen < Leen
Leenen, van
Lehnen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Leenen zoon = Peter, zoon van Jan Adriaens van Spreuwel alias Leenen, zo genoemd naar zijn moeder Leen Peters van den Sanden [L.F.W. Adriaenssen, 'Hilvarenbeekse uitvaarten in het kerstjaar 1562-1563', in: dBL 44 (1995), p 85].
• Leene(n), Lenen, Leen, Leën, Leen(e)s, Lehnen, Lhenen, Leine(n), Leinne, Lienen, Lienne:  Metr. Korte vorm van HN Magdalena, Mvl. Madeleene, Maseleene, Leene (DEBR. 1958,236). Vgl. Leentjens. 1455 Jan Lenens, Ht. (A.GHIJSEN); 1485 Kathelinen Leenens, Mb. (A.BAERT).  [WFB2]
• Leenen: Metr. Korte vorm van de HN Magdalena, Mvl. Madeleene, Leene. 1562-63 Jan Adriaens van Spreuwel alias Leenen (was de zoon van) Leen Peters van den Sanden, Hilvarenbeek (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: