Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Leenders < Linders
Lenders
Leendertse
Leenen
Leenders, van

verklaring:
De familienaam Leenders is een patroniem dat afgeleid is van de voornaam Leendert, bij de doopnaam Leonardus en de Germaanse persoonsnaam Leonhard. Dankzij de genitief -s is de -t- in spraak en schrift weggevallen. Leenders is de meest voorkomende naamvorm die in Nederland uit de roepnamen bij Leonhard/Leonardus is voortgekomen. In België is dat de naamvorm Lenaerts.
Aan de basis ligt de Germaanse persoonsnaam Leonhard, een samenstelling van leo = 'leeuw' en hard = 'sterk, hard', waarmee de wens werd uitgedrukt dat het zo genoemde manneke zo sterk als een leeuw zou worden. Het oudhoogduitse woord leo (ook lewo waaruit het moderne Duitse woord Löwe voor 'leeuw' is voortgekomen) is een leenwoord uit het Latijn en het Grieks (vergelijk ook het Franse en Engelse woord lion voor 'leeuw'). De leeuw sprak als koning van het dierenrijk, ook al liep hij als zodanig niet in Europa rond, sterk tot de verbeelding.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Leenders', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem
vormverandering

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s d