Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Groote Haar
< Klein Haar < Kleine Haar
Kleinhaar
Klein Haarhuis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Klein Haar is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: