Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nas
< Jonas < Jonasse
Jonai
Joon

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Lodewijck Jonas, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam [Dillen van-1941, p 109].
• Arnoldus Jonas, in 1742 wijnkoper te Amsterdam e.a. [Kohier PQ Amsterdam 1742].
• Janaert, -art, Yannart, Yana(rt), Jaunard, -a(e)rt, Jonard, -a(rt), -aerts, Jonas, Jonnard, -a(e)rt, Jina, Jenar(d), -a(rt), -aer(t), Jennar(t), -ard, Genard, -aert, Genna(rd), Gen(n)ar(t), Génar(d), -art, Geenard, Geniar, Gana(rd), Gaunard, Junaert:  Patr. Afl. van VN J(e)an. 1300 Jehennars d'Aibes, Beaumont; 1338 Johan dis Jonars, Luik (SLL II-III); 1358 Johan dit Ganart de Londos (AVB); 1380 Gilles Jonnars, Bergen (CSW II); 1448 Jan Ghenaerts, Diest (VdP); 1455 Jeanne Jenaerts, Tg. (TYTGAT); 1467 Jean Daspremont dit Jonart, Gellingen (IAG). Zie ook Jacquemard 2.  [WFB2]
• Jonas, Younas:  1. Patr. Bijbelse VN Jonas. 1191 Jonas Cocus, Gent (GN); 14e e. Simons Yonas, Tournehem (DUPAS 43). De naam werd ook verward met Jonathan: 1435 Jonathan dictus Jonas, Den Bosch (GOR.). — 2. W. grafie voor Jonard. Zie Janaert.  [WFB2]
• Zie JONAS in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: