Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jacobi
< Jacobij (y) < Jacobie
Jakoby

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jacob, Iacob(s), Iakob, Jacobs, Jacobse(n), Jacops, Jakobs(en), Jakobsche, Jacobsoone, Jacobson(s), Jakobson(s), -sohn, -sson, Jacub, Jacobus, -i(s), -y, -ij, Jakobi, -y, Jacopi, Jacovy, Yavo(u)bi, Yagoubi:  Patr. Bijbelse VN Jakob, Gr. Jakobos, Lat. Jacobus/Jacomus. In de ME vrij gebruikelijk. 1409 Mariens Jacobs huus, Ktr. (DEBR. 1958). — Lit.: A. VINCENT, Les noms de familles belges provenant de Jacob. Bull. Acad. royale de Belg., Cl. Lettres, 1954, 426-449.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: