Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Husson
< Huson < Husen (ü)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Huiszoon, Huisso(o)n, Huysso(o)n, Huijszon, Huson: 1. Patr. Hui(g)szoon, zoon van Huig, Hugo. Zie Huijs. 1314 Heinric Hughes sone; 1382 Willem Huuchsone, Hulst (DEBR. 1999); 1362 Hughe Huughs zone, Axel (GYSS. 1999). ­ 2Volksetymologische zoon-naam < Patr. Hueçon, vleivorm van VN Hue(s) < Hugo.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: