Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Houben
< Hoeben < Hoebe (é)
Huijben (y)
Oeben

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ontstaan uit de voornaam Hubert [A.H. Hoeben, 'Vorming, varianten en verspreiding van de naam Hoeben', in: GN 39 (1984), p 102].
• [J. Crott, 'Familienamen in het spoor van Hubertus', in: Veldeke. Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 66 (1991), nr 5, p 144-145].
• Hubin, Hubain, Hubben, Hube, Huben(s), Hubenne, Huiben, Huyben(s), Huijben(s), Huybrens, Huijpens, Huypens, Hauben, Haupens, Houb(b)en, Hoeben, Hob(b)in, Hob(b)en, Hoppe(n), Hoebink:  Patr. Vleivorm van de Germ. VN Hubrecht. 1286 Hannekin Hubin, Bg. (CG); 1308 Hubins brugghe, Vladslo; 1392 Hubins pit, Leffinge (DF); 1368 Ghisebrecht Hobben soen = Ghyzebrecht Hobbe soen, Haarlem (NHC); 1369 Hubben Hubrechs zoen, Tilburg (HB 488); 14e e. Hubert dit Hubin de la malaise, Luik (BODY); 1443 Hubrecht Jan Houben soen, Tg. (TYTGAT); 1618 Huybrecht inden Bercken boegart = 1619 Houb...; 1614 Dries Huyben = 1614 Houben = Heuben, Grote-Brogel (NOUWEN). — Lit.: A.H. HOEBEN, Vorming, varianten en verspreiding van de naam Hoeben. Gens Nostra 1984, 101-3.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: