Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoeben
< Hoebe (é) < Hoebee (ée)
Hobé

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hoebé: Ook Hoebee, spelling voor Hobé. 1. Ofr. hobé, hobet `roofvogel, kleine valk'. ­ 2. Patr. Var. van Hubet, dim. van VN Hubert. Zie Hoebert.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: