Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Henskens
Hinssen
< Hinskens

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Henske(n)s, Hensgen(s), Hinskens:  Patr. 1. Dim. van de Germ. VN Hendrik. Hens < Heins < Heimezo, een -so-vleivorm (GN). 1245 Heile Hensekine (DEBR. 1980). — 2. Dim. van Hens, Hans < Johannes. 1385 Johannes dictus Henskens, Tg. (TYTGAT).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: