Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Herwijnen
< Herwijn

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Her(re)wijn, -yn, Harrewijn, -yn, Harvyn:  Patr. Germ. VN hari-win "leger-vriend": Haruinus, Herwinus (MORLET I). 1312 Harruwins de Waremme, Luik (BODY); 1519 Lambrecht Herewyne; 1686 Carolus Herrewijn, Lo (CRAEYE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: