Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Herrewijn < Harrewijn
Herrewijnen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hoogvliet > Hoogvliet Herrewijn [Naamswijzigingen KB, 1929].
• Her(re)wijn, -yn, Harrewijn, -yn, Harvyn:  Patr. Germ. VN hari-win "leger-vriend": Haruinus, Herwinus (MORLET I). 1312 Harruwins de Waremme, Luik (BODY); 1519 Lambrecht Herewyne; 1686 Carolus Herrewijn, Lo (CRAEYE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: