Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Hens
Hennekes
< Hennes < Hennesen
Hennis
Henne
Hannes
Hennus

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hanne, Han(n), Hannes(se), Hanesse, Hannise, Han(n)us, Hanus(s)e, Anus, Han(n)euse, Aneuse, Hanause, Han(n)uise, Hanusz, Hennes, Hennus, Henusse, Hans, Hanse(n), Hance, Hans(s)enne, Hensenne, Ansenne(s), Hans(s)en(s), Hensen(s), Ans(s)ens, Ansen, Hanze(n), Hens(e), Hen(n)issen, Hen(n)euse, Hens(s)en, Henze, Henzen(ne), Hins(en), Hinssen(s):  Patr. Korte vormen en allerlei var. en afl. van Han(s), Hannes, Johannes. 1268 Hanne Cnape; 1375 Jan Hannenzone, Ip. (BEELE); 1423 Hantz van Nuwenborch = 1425 Jan van Nuwenborch; 1453 Hanssen Moninxs = 1457 Jan Moninx, Ht. (ROEL. 1951,14); 1478 Johannes Hansen; 1455 Hennen Hencens, Ht. (A.GHIJSEN); 1369 Jehan Haneuse, Dk. (TdT); 1415 Jehan Hanouse, 1438 Jehan Hansse, Dk. (TTT).  [WFB2]
• Hennen(s), Hinnens, Hinninck, Hennes, Ennen:  Patr. 1. Afl. van HN Johannes. 1340 Johannis dicti Henne; 1381 van Janne Joncoerut = 1387 Hennijn Yonckort, Tn.; 1381 Hennen Bruynen = 1382 van Jannen Bruyn; 1457 Johan vanden Laer = Hennen vanden Laer, Ht. (ROEL. 1951). Zie ook Hannen. — 2. Afl. van VN Hendrik. Vgl. Heinen. 1367 Henin de Grote, Ip. (BEELE); 1340 Henrici dicti Hennen, Tn.; 1416 Henric vander Hezen = 1419 Hennen, Ht. (ROEL. 1951).  [WFB2]
• Hennes: Patr. Gen. van Hennen, vleivorm van VN Johannes of Hendrik. 1340 Johannis dicti Henne; 1340 Henrici dicti Hennen, Tienen (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://www.kartezumnamen.eu/index.php?sur=hennes&s=Suchen