Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hemmes
Hamminga
< Hemminga < Hemmink
Hieminga
Hemmenga
Hemming

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Arrien Sybrens Hemminga, boer op Hemminga onder Holwerd (1600) [Nieuwland-1987, p 72].
• Abel Jans (Hemminga), ovl. Beerta 1799; zoon van Jan Hemmes [Boerderijen Beerta, p 177].

afkortingen en bibliografische notaties: