Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Halm, van
Halmingh
< Halm < Helm

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Het suffix -ingh wordt in de 18de eeuw in een bepaalde familietak afgestoten. Else Boeles Halmingh & Wendelke Freriks Hardingh, Onstwedde eerste helft 18e eeuw; ouders van Aike Elses Halm (Onstwedde 1752-1824), vader van Else Aikes Halm (Onstwedde 1785-Vlagtwedde 1843) [E.G. Schrage, 'Halm', in: Ts. Westerwolde 8 (1987), p 107-111].
• Aike Elzes Halm (Onstwedde 1752-Smeerling 1824), landbouwer ['Kwartierstaat van Egbert G. Schrage', in: Ts. Westerwolde 26 (2005), nr 3, p 80-81].

afkortingen en bibliografische notaties: