Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Geraads
Geradts
< Gerads < Gerades
Gerats

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Gerard(s), -ardts, Gérard, Géra, Gera, Gerrard(s), -a(r)tz, Ge(e)raerd(t)(s), Ge(e)raert(s), Geera(e)rs, -art, -ard(s), Gerart(s), Gayrard, Ghe(e)raert(s), -aerdts, -ard(ts), Geirhaert, Giera(erts), Garrard, Gera(a)ds, -aets, -aed(t)s, Gierath(s), Geeraets, Gerae(d)ts, Gerhard(t), -hards, -harts, -harz, Gerardi(s), -ie, -y, Jérard, Zeerards, Zérard, Zerar(d), Zeraa, Zerra, Serar, -at, -aerts, Seeraert, Sceraert, Syrardt:  Patr. Germ. VN ger-hard "speer-sterk". Zérard is de dial. uitspr. van Fr. Gérard. 1375 Jan Gheraerd, Ip. (BEELE); 1380 Heinric Gheeraed Ghens sone, Hulst Z (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: