Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Geerts
< Geertsma < Geertsema
Gertsma

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Sytze Jans Geertsma, Beetsterzwaag 1811; zoon van Jan Geerts [Brouwer-1965, p 14].
• Pieter Geertsma (Lippenhuizen 1776-Opsterland 1858) ['Kwartierstaat Johanna Francisca Bogaarts', in: De Vrijheijt van Rosendale 36 (2015), nr 67, p 26].

afkortingen en bibliografische notaties: