Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ellens < Ellen
Elens
Elles
Ellents
Ellensburg

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ellen(s):  Patr. Vleivorm van Germ. alja-naam, zoals Elbert, Ellenborg. 12e e. Ellicus; 10e e. Ello (GN, Dip.). 1572 Jacobus Ellinck; 1564 Philippus Ellens, Lv. (HENNO).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: