Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ellen
Otten
< Ellen bijgenaamd Otten < Bos Otten
Otten Arenas

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de samengestelde familienaam Ellen bijgenaamd Otten komt een bijzonder tussenvoegsel voor.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: