Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Elias < Eliassen
Eliasar
Elie
Elia
Eliasberg

verklaring:
De familienaam Elias is als patroniem ontleend aan de persoonsnaam Elias, een voornaam die populariteit geniet dankzij de Oudtestamentische profeet Elia(s) en de naar hem genoemde Middeleeuwse heiligen.
De familienaam Elias is zowel in Nederland als België gelijkelijk verspreid en deze onverbogen naamsvorm overheerst nadrukkelijk onder de varianten.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Elias', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix