Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ehlert
< Ehlhardt < Ehlhart
Eelhart
Ehrhardt

kenmerken:
patroniem
oude spelling

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix