Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Domela Nieuwenhuis
Nijegaard
< Domela Nieuwenhuis Nijegaard (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Domela < mansnaam Dome(le)? vgl. Doma [Winkler-1877, p 250].
• De overgrootvader van Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was een Deen, die zijn familienaam Nyegaard in Alkmaar veranderde in Nieuwenhuis [Jan & Annie Romein, Erflaters van onze beschaving, Amsterdam 1971].
•    [WFZ]
•    [WFZ]
•    [WFZ]
•    [WFZ]
• D D  [WFZ]
• S S  [WFZ]
•    [WFZ]
•    [WFZ]
• Zie in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie D in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie S in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: