Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Derks
< Dirks < Dirksen
Dirkx
Diks
Dirksz
Dirkzwager

verklaring:
Patroniem afgeleid van de voornaam Dirk, verbogen met een -s (< Dirkszoon).
Dirk is ontstaan uit de van oorsprong Germaanse persoonsnaam Diederik, met de betekenis 'machtig of rijk onder het volk'.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Dirks', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s