Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dirks
Dierkes
< Dirkes

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Dierken(s), -es, Diercken(s), Dir(c)ken, Dirkes:  Patr. Dim. van Diederik. 1111 S. Thirekini de Treslengim, Desselgem (DEBR. 1980'); 1183 Dirkin de Bazhcevelde (GN); 1301 Willem Dijrkine, IJzendijke (LIND.); 1402 eenen Dierkin den Telre = 1422 Dierlay de Telre, Ktr. (DEBR. 1958); 1398 Lijskin Dierkins, Machelen (DEBR. 1970). Jongere afl.: 1624 Jan Dircken (zoon van) Dirck Jan den Boer, Goirle (MNT 446).  [WFB2]
• Dierks, Dier(c)k(x), -cx, -cks, -(k)x, Diers, Dyrks, Dir(c)x, Dircks(z), Dir(c)kx, Dirk(e)s, Derks, Der(c)kx, Derx, Diec(kx), Dick(e), Dik(ke), Dic(k)s, Di(ck)x, Ticx, Dijke, Dyke, Dijks, Dijck, Dyc, Dyck(e):  Patr. Dierks < Dieriks < Diederiks. Dikke, Dicke, Dijke enz; (en gen. op -s) zijn bakervormen van Diederik. 1202-12 Dickelin = Dierkelin, Gent (GN); 1575 Laureyns Dicx, Zuienkerke (PARM.). — Lit.: J.M. VAN WINTER, Nk. 1981, 59-74.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: