Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hollander, den < Hollander
Hollander, de
Holländer

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Van oudsher stond de Nederlandse kuststreek bekend onder de naam Frisia of Fresia: Friesland. De bewoners ervan heetten Frisiones of Fresiones: Friezen. Ter onderscheiding van het Friese gebied in de tegenwoordige provincies Friesland en Groningen werden de Friezen in Holland ook wel Westfriezen genoemd (Fresiones occidentales). De naam Holland (afkomstig uit Holtland), die aanvankelijk mogelijk de geestgronden aan de monding van de (Oude) Rijn aanduidde, werd in de 11e eeuw gangbaar voor het graafschap dat in deze periode als territoriale en culturele entiteit ontstond. De eerste originele oorkonde waarin het graafschap Holland wordt genoemd, dateert uit 1101 met de vermelding van 'Florentius comes de Hollant' (= Floris II, graaf van Holland van 1091 tot 1121) [J.W.J. Burgers, 'Holland omstreeks 1100. De 11e-eeuwse transformatie van het Westfriese graafschap', in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift 31 (1999), nr 4-5, p 199-218].
• [Rentenaar-1990, p 79].
• [Schoonheim-1990, p 336].
• [Ann Marynissen, 'De Brabander, Brabers of Van Brabant? Over de lexicale en grammatische motivering van Nederlandse inwoners- en gebiedsnamen', in: Leuvense Bijdragen 92 (2003), nr 3-4, p 239-255].
• ... van Jonghen Hollanders broider, Dordrecht 1283-84. Jan die Hollandere, 1285-86 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 5].
• Peter die Hollander, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399].
• Hollander, de(n); de Holander, D'Hollander(e), -ers, Dhollande(r), -ers, Hollaender, Hollander(s), Holländer, Holender, Olender, Sollanders:  Volksnaam van de Hollander, inwoner van het oude graafschap Holland (NH + ZH). 1272 Balduinus Hollandere (V.GORP 1949); 1419 Jans dit de Hollandere; 1423 Anees Raets dit Hollanders, Ktr. (DEBR. 1958).  [WFB2]
• Hollander, de(n) Hollander, d'Hollander, Dhollander, D'hollanders: Afkomstig van het graafschap Holland. 1279 per officium Willelmi dicti Hollanders, ... prenominatus Willelmus Hollandre, Z (Obreen 264); 1419 Jacob de Hollandere filius Jacobs vander Neuse, Terneuzen (PARM.); 1475 Marie vidua Jacop Dollandere, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.antonstomphorst.eu/