Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Burger
< Burger, den < Burger, de
Burger, van den

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Borger, (de); de Borgher, Borg(h)ers, Borchers, den Burger, Burger(s), Burgher:  1. Mnl. borger of burger: burger, poorter. Vgl. De Poorter, Bourgeois. — 2. Mnl. borger(e) (niet burger): geldschieter, schuldeiser. 1246 Simonem dictum Borgre, Ktr. (DEBR. 1980); 1307 Henri li Borghere, Ip. (BEELE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: