Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Braven, den
< Brave, den < Brave, de
Brave

kenmerken:
adjectief

specifieke componenten:

den