Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Vries, de
< Vrieze, de < Vrieze
Vreeze, de
Vriese, de
Devrieze

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Vries(e), (de); (de) Vrieze, de Vriesse, Vris, Devrisse, Defrise, Defrize, de Vreese, de Vreeze, de Vreesse, de Vreece, de Vreest, (de) Vrees, Frees(e), Frese:  Volksnaam van de Fries, inwoner van Friesland. De klankwettige Ndl. vorm is inderdaad Vries(land). 1278 Jan die Vriese, Dordrecht (CG); 1300 Willelmus dictus Friso (DEBR. 1980); 1313 Pieter Vrese, WV (RYCKEBOER); 1318 naest Jhans Vriesen, Hulst (DEBR. 1999); 1382 Jan de Vriese, Ktr. (DEBR. 1970). — Lit.: H. BUITENHUIS, De familienaam De Vries. MVN 1965, 163-173.  [WFB2]
• Vrieze, de; de Vries(e): Volksnaam van de Fries, de inwoner van Friesland. De klankwettige Ndl. vorm is inderdaad Vries(land). 1278 Jan die Vriese, Dordrecht (CG); 1290 Willaumes Vrieze, Z (OHZ IV, 797); 1318 naest Jhans Vriesen = Ihan de Vriese, Hulst (DEBR. 1999); 1365 Heinrick de Vrieze, Middelburg (JAM. 133). ­ Lit.: H. BUITENHUIS, De familienaam De Vries. MVN 1965, 163-173.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: