Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Vente, de
< Vent, de < Vent
Vendt, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Vent, (de); de Vendt, de Vindt:  Ndl. vent < Mnl. vennoot, veynoot: deelgenoot in een handelszaak, ambtgenoot, deelgenoot, kameraad, handwerksgezel, vent, man, kerel. 1303 van Noyt den Vent, Meetkerke (VERKEST); 1313 Boit die Vent, Vlissegem (RYCKEBOER).  [WFB2]
• Vent, de; de Vendt: Ndl. vent < Mnl. vennoot, veynoot `deelgenoot in een handelszaak, kameraad, ambtgenoot, handwerksgezel, vent, man, kerel'. 1303 van Noyt den Vent, Meetkerke WV; 1313 Boit die Vent, Vlissegem (WV) (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: