Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Roon, van
< Roon, de < Ron, de
Roon
Rooijen, de

kenmerken:
adjectief
dialect

specifieke componenten:

de