Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bildt, de
Bil, de
< Bilde, de < Belde

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De Bille, de Bi(e)lde, de Beelde, de Belie:  1. PlN Ofr. bille: boomstronk. De gemouilleerde l wordt in het Ovl. ld (DEBR. 1985). Zie ook Van de Bielde. 16e e. de Beelde, de Beeldye, de Beelge, de Beelie, de Beelle, de Belie, Waas (CAPPELLE). — 2. Soms var. van De Belder.  [WFB2]
• Bilde, de: De ld uit de Franse gemouilleerde l in Ofr. bille `boomstronk'. Ook Vl. FN van de Bielde.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: