Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Zwarte, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Zwart, (de); de Zwarte, de Swa(e)rte, (de) Swart, de Swaert, de Zwert, de Swer(d)t, (de) Sweert, de Zweert, Swarten, Swerten, (de) Swerts, Sweerts, Zwe(e)rts, Zwart(s), Swa(e)rts:  BN naar het zwarte haar of de donkere huidskleur. 1142 Herinus Niger; 1319 Balduinus Swartha, Duinkerke (LEYS 1952); 1290 Cristiaen de Svarte, Bg. (CG); 1382 Gillis de Zwarte; te joncvrauwen Marien Zwarts live, Tielt (DEBR. 1970); 1533 Wouter Swerten = 1534 Wouter Swerts, Aarts. (MAR.).  [WFB2]
• Zwart, de Zwart(e), Swart, de Swart(e), Sewarte: BN naar het zwarte haar of de donkere huidskleur. 1286 Pieter den Svarten, Dordrecht; 1449 Henric Zwarte = Henric den Zwarten, Zwolle (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: