Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wagemaker
< Wagemaker, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Wagemaker, (de); -maeker, de Wagemacker, Wagema(e)kers, Waegemacker, -maekers, Wa(e)ghemacker, de Waegema(e)(c)ker, (de) Wa(e)ghemaecker, de Waegemeeker, Waeghemaeker, Swa(e)gemaekers, Swagemakers, Swaegemackers, Zwagemaker:  BerN van de wagenmaker. 1281 Pieter de Waghenmakere, Avelgem (HAES.); 1281 Johannem Wagemakere; 1376 dat Gillekin de Wagenmakere coste up een wiel te legghene, Ip. (BEELE); 1391 Rugger den Waghemakre ... nieuwer wielen ghemaect; 1424 Jan de Waghemakere ... ii pipegalen, Ktr. (DEBR. 1958).  [WFB2]
• Wagemaker, (de); Wagemakers, Swagemakers, Zwage(n)maler: BerN van de wagenmaker. 1391 Rugger den Waghemaker ... nieuwer wielen ghemaect; 1424 Jan de Waghemaker ... ii pipegalen (kruiwagens), Kortrijk (DEBR. 1958); 1670 Lauris Cornelisz Wagemaker, Kruiningen (HARTHOORN).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: