Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Preijker, de (y)
< Prijker, de < Prijcker, de
Prijdekker

specifieke componenten:

er de