Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Koe, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Coe, de Koe:  BN naar het rund, de koe. Vgl. Kalf, Bontekoe. 1314 Mabele Coe; 1328 Willem de Koe, Ip. (BEELE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: