Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Kluiver, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Kluiver, (de); Klu(i)vers, Kluivert, Klüver, Kluwer, Knuvers, Knüver:  BerN van de kluiver, oorspr. de gerechtsbode, de beul die de gevangene de (duim)schroeven aanzet, in de klauw (Mnl. cluve, Mnd. kluve, kluwe) spant, in het blok zet. 1324 Jhan de Cluvre, Hulst (DEBR. 1999); 1406 Jan de Cluvere, Bg. (SIOEN). Voor kl/kn, vgl. Ndd. Knövenagel = Clövenagel (NN). 1556 Joost de Knuyver, Bg.-Aw. (AP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: