Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Kater, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Kater, (de): BN naar de diernaam, de kater. 1219 Hugo Chater, ZB (OBREEN 179); 1219 Stephanus Kater, Utrecht (GYSS. 1966); ±1330 ubi nuper de Cater woende, Hulst (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: