Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Joode, de < Jooden, de
Lidth de Jeude, van
Wendel de Joode, van
Balderas De Joode

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hogo cognomento Jude, Vlaanderen 1222 [WFB].
• [Haeserijn-1954, p 145].
• Willaem Jodekin - uitgaven Dordrecht 1285-86 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 48].
• [J. Becker, 'Over de Gelderse geslachten d(i)e Jo(e)ode', in: Numaga (1981), nr 2, p 53].
• Gerard de Jode (Nijmegen 1517-Antwerpen 1591), graveur, kaartenmaker, uitgever ['Nijmeegse biografieën', in: Jaarboek Numaga 51 (2004), p 68].
• [J. Becker, 'Joden, alias de Jode, die Joede, de Jeude', in: dNL (1980), p 276].
• [F. Claes, 'Herkomstnamen en immigratie in Diest tot 1400', in: Naamkunde 30 (1998), p 131].
• Maerten Gerytsz de Jode, Rotterdam 1551 ['Het tweede giftboek van Rotterdam', in: OV 44 (1989), p 150].
• [Boom ten-1990, p 185].
• Vranc Puyc de Jode, (burgemeester) van Leiden 1601 [J.P. van Brakel, 'Archivalia van de beide Katwijken' in: Rijnland (1964), nr 4, p 102].
• Arnout Adriaan Reinersz de Jode, Hedikhuizen 1623; zoon van Adriaan Reiners; zoon van Reiner Hugenz; zoon van Hugo Fraansz; zoon van Fraan Dirksz; zoon van Dirk Jansz / Dirk Jan Lubenz. (1435, een gezaat met timmering daarop in Hedikhuizen) [Rep. Arkel, p 105].
• Isacq de Joode, gbv. Vlissingen, poorter Aardenburg 1666 [Aardenburgse poorters, p 256].
• Arien Willemszn de Joode, huw. Woudrichem 1665; zoon van Willem Aertsen & Grietgien Rutten [C.A. Hamel, 'Een familie Van Gool uit Woudrichem', in: GTMWB 18 (1994), p 205].
• Francises Jode, hovenier, doop kind te Meeuwen 1688 [Dtb Meeuwen, p 116].
• Cornelis & Alexander de Joode, ca. 1750 in Woudrichem [B. van Straten, Woudrichem, een greep uit de historie, Almkerk 1989, p 100].
• "De familie heette oorspronkelijk De Joode, een naam die al in de 17e eeuw in Woudrichem voorkwam. Cornelis Fredericus (1775-1852) tooide zich met de wat raadselachtige dubbele geslachtsnaam Van Wendel de Joode. De naam Van Wendel is afkomstig van een verre verwant, Frederik Wouter van Wendelen (1710-1789). Deze welgestelde heer was onder meer president-schepen van Boxtel" [B. van Wendel de Joode, Het geslacht Van Wendel de Joode. Timmerlieden, metselaars, kleermakers en vissers in Woudrichem, Nunspeet 1996; vgl. Genealogie-CBG 3 (1997), nr 2, p 48].
• Hertog Berend de Joode, ovl. Borne 1806 [M.G.E. van Harten-Fransen, Grepen uit de historie van Borne, 2, Borne 1987, p 72].
• Anthonij de Joode, Werkendam 1807 [W.C.M. van Oosterhout, Inventaris oud-archief Werkendam 1601-1811 (1813), Werkendam 1990, p 151 (nr 1760)].
• [Christoph Cluse, Studien zur Geschichte der Juden in den mittelalterlichen Niederlanden, Hannover 2000; vgl. boekbespreking in Tijdschrift voor Geschiedenis 114 (2001), nr 4, p 605-607: "Namen van personen met toevoegingen als Jud(a)eus, Jode of 'maistre des juis' en plaatsaanduidingen zoals Jodenstrate, Jodentrappen of Jodenborch worden gewogen op hun verwijzing naar werkelijke of 'zogenaamde' joden. In een excursus (pp. 385-398) stelt Cluse vast dat personen vaak worden omschreven als 'dictus Jud(a)eus', 'dictus Jo(e)de' en 'dimen seghet de jode' terwijl duidelijk sprake lijkt van christenen die in een aantal gevallen met geldhandel of wisselhandel te maken hadden."].
• [De Vaan-2017, p 368].
• Jode, de; Joden, de Joode, de Yode, de Jeude, de Jude:  1. BN voor een jood, evtl. figuurlijk. 1222 Hugo cognomento Jude (LEYS 1951); 1382 van Pieters Jueden hoire = van Pieter Sioden hoire, Wakken (DEBR. 1970). — 2. In NB zou de Jode een vorm van Judas zijn: F.W. SMULDERS, Joden, alias die Jode, patronymicum van Judas. Ndl.L. 1953, 26-27. Verworpen door: J. BECKER, Ndl.L. 1980, 276-8.  [WFB2]
• Joode, de: 1. BN voor een jood, evtl. figuurlijk. 1222 Hugo cognomento Jude (WF); 1309-10 Gillis den Yeude = Gielis den Jode, Aardenburg (HAES. 145); 1340 Jan die Juede, Oostburg (JAM.); 1666 Isacq de Joode, Vlissingen-Aardenburg (DM). ­ 2. In NB zou de Jode een vorm van Judas zijn: F.W. SMULDERS, Joden, alias die Jode, patronymicum van Judas. Ndl. L. 1953, 26-27. Verworpen door: J. BECKER, Ndl. L., 1980, 276-278.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: